arszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Rok 2019, podobnie jak rok poprzedni dla grupy kapitałowej Rank Progress S.A. upłynął pod znakiem porządkowania i podnoszenia efektywności organizacyjnej oraz poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych kupnem należących do grupy nieruchomości, a także nowych możliwości inwestycyjnych" - napisał prezes Jan Mroczka, w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 20,68 mln zł wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej.
"Obecnie w ramach grupy kapitałowej funkcjonuje sześć centrów handlowych. Bogate portfolio grupy umożliwiło wygenerowanie ponad 20,7 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Grupa w 2019 roku, wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 8,1 mln zł" - napisał także prezes.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,95 mln zł w 2019 r. wobec 88,48 mln zł rok wcześniej.
"Łączne przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ukształtowały się na poziomie 104 mln zł, czyli były wyższe o 15,5 mln zł, niż uzyskane rok wcześniej. Wzrost wynikał głównie z większych przychodów z tytułu sprzedaży towarów. W 2019 roku grupa sprzedała do jednostki stowarzyszonej część nieruchomości położonej we Wrocławiu. Istotne były również przychody z tytułu najmu nieruchomości, które wyniosły 50,1 mln zł i utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego" - czytamy także.
Mroczka podkreślił, że w ciągu całego roku zarząd podejmował wszelkie niezbędne działania, których celem było możliwie jak najsprawniejsze kontynuowanie procesów inwestycyjnych oraz zapewnienie grupie odpowiedniej płynności finansowej.
"Przepływy z działalności operacyjnej były znakomite i wyniosły 50,9 mln zł. Świadczy to w ocenie zarządu o silnych fundamentach grupy i potencjale biznesu do generowania gotówki. Na koniec okresu na kontach grupy było 15,2 mln zł środków pieniężnych" - napisał prezes.
"W roku 2019 kontynuowany był I etap budowy osiedla mieszkaniowego Port Popowice we Wrocławiu. Na łączną liczbę 444 mieszkań I etapu, do tej pory sprzedano 366 mieszkań, a pierwsze odbiory lokali przez klientów miały miejsce w IV kwartale 2019 roku. Łącznie, w ramach całej inwestycji powstanie około 2 400 mieszkań i 14,5 tys. m2 powierzchni biurowej. Inwestycja ta realizowana jest przez dewelopera Vantage Development SA z którym łączy nas umowa inwestycyjna. W 2020 roku rozpoczęła się budowa II etapu inwestycji, która zakłada realizację 388 mieszkań. W kolejnych latach Rank Progress SA będzie stopniowo uczestniczył w rozpoznawaniu zysku przy rozliczaniu poszczególnych etapów inwestycji" - wskazał także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 9,92 mln zł wobec 12,52 mln zł straty rok wcześniej.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)