Selvita planuje 325-375 mln zł inwestycji, chce pozyskać ok. 90 mln zł z SPO


Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Selvita - w celu realizacji strategii w okresie 2020-2023 - planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 325-375 mln zł. Spółka częśc wydatków sfinansuje ze środków własnych i kredytów, planuje także pozyskać około 90 mln zł z bezprospektowej emisji akcji, stanowiących do 15% kapitału, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych, podała spółka.
Selvita w opublikowanej dziś strategii na lata 2020-2023 poinformowała, że planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 325-375 mln zł, z czego 150-200 mln zł na przeprowadzenie akwizycji, ok. 135 mln zł na utworzenie i wyposażenie Centrum Usług Laboratoryjnych oraz ok. 40 mln zł na inwestycje odtworzeniowe oraz zakup wyposażenia niezbędnego do dalszego organicznego rozwoju działalności.
"Zarząd Selvity przewiduje, że powyższe wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, a także umów leasingowych oraz z już otrzymanych i przyszłych grantów (zakładany docelowy poziom dług netto do EBITDA poniżej 3x). Dodatkowo, wydatki inwestycyjne zostaną częściowo sfinansowane ze środków pozyskanych z wtórnej emisji akcji przeprowadzonej w trybie bezprospektowym skierowanej do inwestorów kwalifikowanych (do 20% akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, to jest do 2 384 245 akcji, czyli 14,93% obecnej liczby wszystkich akcji)" - czytamy w strategii.
Zarząd spółki oczekuje, że pozyska z emisji akcji ok. 90 mln zł, z czego ok. 70 mln zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie programu akwizycji, zaś pozostała część wpływów, to jest ok. 20 mln zł zostanie przeznaczona na wstępne wydatki związane z utworzeniem Centrum Usług Laboratoryjnych, podano także.
"Ambitne plany rozwojowe sprawiają, że potrzebujemy szybkiego dostępu do kapitału inwestycyjnego, stąd decyzja o przeprowadzeniu emisji akcji. Pozyskane środki wykorzystamy głównie na akwizycje, dzięki którym będziemy mogli rozszerzyć skalę naszej działalności i jeszcze skuteczniej konkurować na rynku globalnym" - powiedział prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.
Selvita podała dziś, że jej strategia na lata 2020-2023 zakłada kontynuację dynamicznego rozwoju poprzez wzrost organiczny wsparty rozwojem przez akwizycje, dzięki czemu w 2023 r. Selvita planuje osiągnąć przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA, kapitalizację spółki na poziomie ponad 1 mld zł, a takż solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie.
Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).
(ISBnews)