Medicalgorithmics miał 4,28 mln zł zysku netto, 18,63 mln zł EBITDA w 2019 r.


Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,09 mln zł wobec 24,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 18,63 mln zł wobec 36,3 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,87 mln zł w 2019 r. wobec 199,4 mln zł rok wcześniej.
W 2019 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 173,9 mln zł i spadły o 25,5 mln zł (-13%) w stosunku do 2018 roku. Negatywny wpływ na poziom przychodów miała mniejsza o ok. 13% liczba wyświadczonych usług medycznych, co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx w ujęciu realnym (bez wpływu kursu USD/PLN) o 38 mln zł. Dodatkowo, w bieżącym okresie spółka Medi-Lynx utworzyła dodatkowy odpis na ok. 2 mln zł wynikający z podpisania umowy z UnitedHealthcare Group, w celu skorygowania mniejszej ściągalności w stosunku do inicjalnie rozpoznanych należności, podano w raporcie.
W 2019 roku całość przychodów Grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży urządzeń w kwocie 3,1 mln zł (1,8 mln zł w 2018 roku), stanowiące 1,8% całości przychodów (0,9% w 2018 roku) oraz przychody ze sprzedaży usług w kwocie 170,7 mln zł (197,6 mln zł w 2018 roku) stanowiące 98,2% (99,1% w 2018 roku) całości przychodów.
"Zmiana modelu biznesowego w USA zapewnia nam dostęp do nowych klientów i ma na celu zwiększenie wolumenu sprzedaży na tym rynku, choć skutkuje obniżeniem poziomów refundacyjnych za pojedynczą usługę. Konsekwencje powyższego, a także prowadzonych działań reorganizacyjnych, znalazły odzwierciedlenie w wynikach finansowych osiągniętych przez grupę w 2019 roku. Przychody wyniosły 173,9 mln zł, EBITDA 18,6 mln zł, a na poziomie netto grupa Medicalgorithmics zakończyła rok ze stratą 299 tys. zł. W naszych analizach założyliśmy, że rok 2019 będzie miał charakter przejściowy, a efekty podjętych działań, m.in. uzyskane oszczędności, będą widoczne w kolejnych okresach. Z kolei niższe poziomy stawek refundacyjnych zrekompensowane będą docelowo wyższym wolumenem świadczonych usług. Jednocześnie w końcówce roku 2019 widzieliśmy już korzystne efekty zmiany modelu biznesowego w USA - od sierpnia 2019 obserwowaliśmy pozytywny trend w zakresie liczby rozpoczynanych sesji monitoringu w przeliczeniu na dzień roboczy, co przekłada się na liczbę składanych wniosków o płatność" - napisał prezes Marek Dziubiński w liście załączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 16,59 mln zł wobec 11,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)