Elektrotim miał 14,54 mln zł straty netto, 16,1 mln zł straty EBIT w 2019 r.Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Elektrotim odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 3,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 16,1 mln zł wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,6 mln zł w 2019 r. wobec 310,47 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2019 był najtrudniejszym rokiem w historii Elektrotim oraz grupy kapitałowej Elektrotim. Zmaterializowały się wszystkie ryzyka związane z realizacją umów zawartych w latach 2016-2017 związane z drastyczną zmianą kosztów wytworzenia. Również marże, osiągnięte na kontraktach zawartych w latach 2018 i 2019 nie były wystarczająco wysokie, aby zniwelować straty we wcześniej zawartych umowach" - napisał prezes Andrzej Diakun w liście do akcjonariuszy.

"Strategia pod nazwą 'Nasza strategia Elektrotim 2019-2022' [...] przyniosła pierwsze wyniki. Zdecydowanie korzystniej sprzedajemy nasze produkty. [...] Niestety skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Elektrotim" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 14,3 mln zł wobec 4,79 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)