To poselski projekt, który zakłada, że system poboru będzie oparty o technologię pozycjonowania satelitarnego, a nie jak to jest obecnie, o system radiowy. Zmiany mają też umożliwić korzystającym z dróg publicznych możliwość wyboru urządzeń służących do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu poboru opłat. Może to być smartfon, tablet, czy urządzenia pokładowe zamontowane w pojeździe wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarego i transmisji danych.

Nowelizacja ma ponadto zagwarantować możliwość wykorzystania bezpłatnej aplikacji mobilnej do uiszczania opłaty elektronicznej, umożliwić przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie systemów geolokalizacyjnych dla przedsiębiorców transportowych, rozszerzenia zakresu swoich usług o możliwość obsługi w zakresie uiszczania opłaty elektronicznej.

Celem ustawy jest też przejęcie zadania poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za autostrady przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej od Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, aby w ten sposobów skonsolidować zadania administracji w obszarze poboru danin i opłat.

Dzięki nowelizacji mają też zostać ograniczone koszty ponoszone przez korzystających z dróg publicznych. Nie trzeba już będzie kupować specjalnych urządzeń działających w oparciu o obecnie działający system radiowy, tylko można będzie wykorzystywać już istniejące urządzenia wykorzystujących technologię pozycjonowania satelitarnego.

Projektowane rozwiązania zapewnią ponadto w pełni elektroniczny proces obsługi korzystających z dróg publicznych.

Projekt nowelizacji nie przewiduje podniesienia opłat dla przewoźników za przejazd po drogach krajowych.