Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości umożliwi spółce Elektromontaż-Poznań zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa w celu przejęcia przedsiębiorstwa.

"Syndyk masy upadłości Elektrobudowa w upadłości informuje, że w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia przedsiębiorstwa spółki bądź jej zorganizowanej części, w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Elektromontaż-Poznań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zapoznania się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy w komunikacie.

24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)