Elektrobudowa: Do spółki wpłynęły trzy oferty Mostostal Zabrze ElektroWarszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Elektrobudowy w upadłości poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa do spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro, podała spółka

"Pierwsza oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Druga oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Trzecia oferta dotyczy nabycia udziałów spółki zależnej" - czytamy w komunikacie.

10 kwietnia br. spółka poinformowała, że syndyk masy upadłości Elektrobudowy, w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego zakończył czynności formalne, na podstawie których ogłoszono zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)