PBG: Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym


Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Sędzia komisarz ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym PBG oraz kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy, podała spółka.
"Zarząd [...] otrzymał postanowienie sędziego - komisarza w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 kwietnia 2020 roku, w przedmiocie:
1. ustanowienia rady wierzycieli i powołaniu w jej skład: Santander Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., VTT Fund Limited, Dentos Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp.k. w Warszawie oraz powołania zastępców członków rady wierzycieli, t.j. BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Several Technologies Sp. z o.o.;
2. ustanowienia kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy oraz powołaniu do tej funkcji Banku Polskiego Polskiej Kasy Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.
Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)