Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Wartość backlogu (oferowanych i realizowanych zamówień) Mostostalu Zabrze wynosi ok. 680,8 mln zł na koniec kwietnia br., z czego 455,4 mln zł to wartość robót do zrealizowania, podała spółka.
"Na koniec kwietnia 2020 roku wartość backlogu, tj. wartość robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 455,4 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 225,4 mln zł, co łącznie stanowi 680,8 mln zł" - czytamy w raporcie za I kw. 2020 r.
W I kw. 2020 r. grupa wypracowała przychody na poziomie 131,8 mln zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,7 mln zł, natomiast zysk netto wyniósł 2,2 mln zł. Uzyskane przez grupę przychody były zrealizowane głównie na rynku eksportowym, który stanowił 57% przychodów. Największym rynkiem eksportowym był rynek niemiecki, stanowiący prawie 30% przychodów. Innymi znaczącymi rynkami eksportowymi była Finlandia, gdzie Mostostal Zabrze dostarcza konstrukcje stalowe dla nowo budowanej fabryki BASF'a oraz Wielka Brytania, gdzie projektował orurowanie i prowadzi prace montażowe w spalarni odpadów, podała spółka.
"W minionym okresie grupa nie odnotowała istotnego wpływu pandemii COVID - 19 na działalność operacyjną, jednak poniesione zostały dodatkowe koszty w celu utrzymania ciągłości naszej działalności i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, co może mieć wpływ na wyniki kolejnych okresów. Istotnym elementem, który przyczynił się do realizacji prac na kontraktach zgodnie z obowiązującymi harmonogramami jest fakt, iż w krajach, w których działa Mostostal Zabrze nie wprowadzono obostrzeń polegających na zamknięciu budów, a wśród pracowników grupy nie stwierdzono żadnego przypadku zakażeń koronawirusem. W grupie zostały wprowadzone oczywiście konieczne środki ostrożności zgodnie z wytycznymi Rządu i GIS, ale budowy, wytwórnie oraz biura grupy pracowały i nadal pracują bez większych zmian" - skomentował prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w materiale.
"W obliczu kryzysu przetrwają firmy z mocnymi fundamentami i skutecznymi, nowoczesnymi systemami zarządzania. Grupa Mostostal Zabrze w przeszłości miała problemy, które zmusiły ją do solidnego przemyślenia strategii oraz radykalnej zmiany sposobu działania. Odrobiliśmy to zadanie, o czym świadczą stabilne zyski i dodatnie przepływy pieniężne, niskie zadłużenie oraz dostępne limity gwarancyjne. Obecna sytuacja związana z pandemią na pewno przełoży się na wiele aspektów życia gospodarczego i naszą grupę, ale dokładamy wszelkich starań, aby te negatywne skutki maksymalnie ograniczyć. To co już obserwujemy to odwlekanie decyzji inwestycyjnych klientów. Należy się również spodziewać wzrostu zadłużenia firm, które z powodu niepewności związanej z pandemią optymalizują swoje zasoby gotówkowe. Nasze zadłużenie nawet w przypadku wzrostu powinno utrzymać się na bezpiecznym poziomie ze względu na rekordowo niski dług jaki odnotowaliśmy na koniec 2019 roku" - dodał prezes.
Zapowiedział też, że spółka nie przestanie analizować potencjalnych okazji inwestycyjnych.
"Realizując założenia strategii, zwłaszcza w zakresie rozwoju wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych nasza spółka Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o. (MZ Elektro), którą sukcesywnie rozwijamy, odpowiedziała na ogłoszenie syndyka Elektrobudowy w sprawie przejęcia zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa. Pomimo, iż w ostatnich dniach syndyk Elektrobudowy zawarł umowę dzierżawy z innym podmiotem, nie zaprzestajemy działań związanych z rozwojem MZ Elektro. Niezależnie od procedowania w sprawie Elektrobudowy, nie przestajemy analizować także innych potencjalnych okazji inwestycyjnych. Grupa Mostostal Zabrze posiada zasoby, kompetencje i doświadczenie w przeprowadzaniu restrukturyzacji spółek, a także rozwinęła metodykę zarządzania kontraktami. Wszystkie te elementy mogą przełożyć się na skuteczne uzyskiwanie korzyści z przejmowanych podmiotów, a okazji ku temu w obecnej sytuacji będzie prawdopodobnie coraz więcej" - zakończył Pietyszuk.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)