Zgodnie z decyzją rządu gabinety kosmetologiczne i kosmetyczne wrócą do pracy od poniedziałku 18 maja.

Organizacja, zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących gabinety kosmetologiczne i kosmetyczne, na prośbę Ministerstwa Rozwoju podjęła się stworzenia w trybie pilnym standardów bezpieczeństwa dla branży estetycznej na czas epidemii. W trakcie prac do projektu dołączyły kolejne organizacje, które wnosiły swój wkład.

Sformułowanie i uzgodnienie ze środowiskiem standardów bezpieczeństwa na czas epidemii Covid-19 było warunkiem niezbędnym do wyznaczenia daty powrotu do pracy branży estetycznej.

„Staraliśmy się forsować takie zapisy, by nie były zbyt dużym obciążeniem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym dla przedsiębiorców, których zrzeszamy. Wielokrotnie wnosiliśmy poprawki i uwagi, by złagodzić trudne do spełnienia propozycje, które przychodziły ze strony niektórych podmiotów. Jesteśmy przekonani, że to są realne do wdrożenia przez przedsiębiorców wytyczne” - oceniła w czwartek Justyna Gorlicka-Kruk, członek zarządu Izby Kosmetologów w Krakowie.

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branży kosmetycznej zakładają m.in. utrzymanie odległości co najmniej 1,5 m między pracownikami lub konieczności instalacji ekranów ochronnych w salonach kosmetycznych.

Według wytycznych świadczenie usług w salonach kosmetycznych powinno odbywać się w systemie zmianowym i rotacyjnym. Dopuszczalna jest praca tego samego zespołu przez cały dzień. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do gabinetu, pracownicy powinni obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy mają nosić specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu, a także nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle. Pracownicy powinni też obowiązkowo nosić rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) - jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

Z kolei wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych przewidują m.in., że na zabiegi powinni przychodzić bez osób towarzyszących. Klienci będą też zobligowani do zasłaniania nosa i ust oraz do noszenia rękawic ochronnych (jeśli jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).

„Mimo że praca i warunki świadczenia usług będą nieco różniły się od tych sprzed czasów epidemii, wszyscy przedsiębiorcy dotknięci znacząco skutkami ekonomicznymi z niecierpliwością czekają na możliwość powrotu do pracy ze swoimi klientami” - podkreśliła przedstawicielka organizacji.

Jak przypomniała, zaproponowane wytyczne sanitarne dla branży, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, zostały opublikowane w środę na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Według organizacji branża estetyczna W Polsce to ponad 90 tys. firm, które generują ok. 300 tys. miejsc pracy. Zdecydowana większość z nich to firmy małe, jednoosobowe działalności gospodarcze, nieposiadające dużego kapitału i środków na inwestycje.(PAP)

autor: Rafał Grzyb