Konsensus rynkowy przewidywał 17,2 mld euro nadwyżki.

W marcu 2020 r. eksport państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) spadł o 6,2% w ujęciu rocznym i wyniósł 193,3 mld euro, zaś import spadł o 10,1% r/r i wyniósł 165 mld euro. 

>>> Czytaj też: Gospodarka Polski urosła o 1,9 proc. GUS podał dane za I kw. 2020 roku