Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - IMC odnotowało 14,72 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,87 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 5,16 mln USD wobec 6,36 mln USD straty rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 0,21 mln USD wobec -1,38 mln USD rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,56 mln USD w I kw. 2020 r. wobec 49,15 mln USD rok wcześniej.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 169,6 mln USD w 2019 r.
(ISBnews)