Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Oponeo.pl odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 8,54 mln zł wobec 3,58 mln zł straty rok wcześniej.
"W I kwartale 2020 roku wynik netto wyniósł -3 267 tys. zł wobec -3 595 tys. zł straty netto w I kwartale 2019 roku. Wynik z działalności finansowej wyniósł -1 337 tys. zł wobec 70 tys. zł. Na wynik z działalności finansowej wpływ miał wzrost kursów walut, który przełożył się na ujemny bilans różnic kursowych w grupie kapitałowej. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł -8 542 tys. zł wobec wyniku -3 576 tys. zł osiągniętego w I kwartale 2019 roku" - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,86 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 160,2 mln zł rok wcześniej.
"Dzięki wzrostowi sprzedaży opon w I kwartale 2020 roku Grupa Oponeo.pl uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 167 862 tys. zł wobec 160 200 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 4,8%). Wzrost ten został zrealizowany mimo 13-proc. spadku sprzedaży na rynku opon osobowych w Europie i 23% spadku sprzedaży opon osobowych w Polsce. Przychody z zamówień krajowych wyniosły 128 726 tys. zł wobec 127 847 tys. zł wygenerowanych przychodów w I kwartale 2019 roku (wzrost o 0,7%). Ich udział w przychodach ogółem, wyniósł 76,7%. Przychody ze sprzedaży zagranicznej wyniosły 39 136 tys. zł i wzrosły o 21%. Stanowiły 23,3% przychodów ogółem. Dominującym elementem przychodów Grupy Oponeo.pl były wpływy z tytułu sprzedaży opon, które w I kwartale 2020 roku wyniosły 151 141 tys. zł. Stanowiły one 90% całości przychodów z tytułu sprzedaży towarów" - czytamy w raporcie.
W I kwartale 2020 roku Grupa Oponeo.pl kontynuowała sprzedaż opon z opcją montażu w sieci serwisów partnerskich. Na dzień 31 marca 2020 roku usługa dostępna była w 1096 warsztatach w Polsce. W największych miastach 15% klientów skorzystało z zakupów opon przez Oponeo.pl wraz z montażem w wybranym serwisie w Polsce, podano także.
"Wzrost sprzedaży opon został zrealizowany przez Grupę Oponeo.pl, pomimo przesunięcia szczytu sprzedaży opon letnich oraz trudnej sytuacji, jaką spowodowała epidemia wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która wpłynęła na spadki na rynku opon; krajowym i europejskim. Takie wyniki sprzedaży to przede wszystkim efekt znaczenia udziału handlu e-commerce w sprzedaży ogólnobranżowej i ugruntowanej pozycji grupy na rynku e-commerce. Obecnie bowiem większość klientów wybiera zakupy przez internet w trosce o swoje bezpieczeństwo" - czytamy dalej.
Od początku roku do końca marca 2020 roku Grupa Oponeo.pl sprzedała w sumie 607,9 tys. sztuk opon oraz 21,1 tys. sztuk felg zarówno aluminiowych, jak i stalowych. Wolumen sprzedanych opon i felg w I kwartale br. był zależny od warunków pogodowych, które wpłynęły na przesunięcie sezonu wymiany opon na letnie oraz sytuacji na rynku spowodowanej pandemią.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 5,72 mln zł wobec 7,6 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. W 2018 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły blisko 843 mln zł. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)