Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. wzrosły rok do roku o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc.

MR ocenia, że w maju inflacja wyniesie ok. 3 proc. w ujęciu rocznym, natomiast w ujęciu miesięcznym ceny mogą obniżyć się o ok. 0,1 proc. głównie ze względu na dalszy spadek cen transportu. Analitycy resortu szacują też nieznaczny spadek cen odzieży i obuwia oraz niewielki wzrost cen żywności.

W komunikacie podano, że według danych GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. wzrosły o 3,4 proc. wobec poziomu z analogicznego miesiąca 2019 r., wracając w pasmo dopuszczalnych wahań celu inflacyjnego NBP. Wzrost cen usług wyniósł 6,5 proc., a towarów 2,3 proc. Z kolei w porównaniu z marcem br. kwietniowy poziom cen był o 0,1 proc. niższy. Zaważył na tym spadek cen towarów o 0,6 proc. mimo wzrostu cen usług o 1,4 proc.

Dodano, że w kwietniu br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 18,8 proc.), co przełożyło się na obniżenie cen transportu (o 9,9 proc.). W kwietniu odnotowano także spadek cen odzieży i obuwia - o 3,4 proc.

Ministerstw Rozwoju poinformowało też, że w kwietniu niższa była także dynamika cen żywności, które wzrosły o 7,8 proc. rok do roku i był to najwolniejszy wzrost w tym roku. Natomiast ceny związane z użytkowaniem mieszkania wzrosły o 5,9 proc., w tym ceny nośników energii o 5,2 proc., co wynikało głównie ze wzrostu cen energii elektrycznej o 11,7 proc.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski