Wśród blisko 900 uczestników badania 76,5 proc. stanowiły osoby, które z powodu epidemii pracują bądź uczą się zdalnie. Pozostałych 23,5 proc. nadal pracuje dojeżdżając do pracy. Znaczna większość wszystkich badanych - 72 procent - powiedziała, że czas w samoizolacji poświęca na sprawy domowe. Dwie trzecie - 66 proc . - spędza czas na oglądaniu filmów i seriali. Niemal tyle samo Rosjan podczas pobytu w domu poświęca czas na kontakty rodzinne (55 proc.) i na komunikowanie się w mediach społecznościowych (52 proc.).

Niebagatelną rolę podczas samoizolacji odgrywa sen - taki sposób spędzania czasu wskazało 49 proc. respondentów. Sport i alkohol jako zajęcie podczas przymusowego pobytu w domu wymieniło po 32 proc. badanych.

30 proc. Rosjan poświęca teraz czas swojemu hobby i tyle samo przeznacza go na naukę.

Tygodnie odosobnienia mogą skutkować trwałymi zmianami w stylu życia Rosjan - aż 41 z nich powiedziało w badaniu, że również w przyszłości chce pracować z domu. Zdecydowanie chce powrócić do biur 26 proc., a 33 proc. - raczej wolałoby powrót do pracy w zwykłym trybie.

Ponad połowa Rosjan - 55 proc. - zamawia teraz dostawę produktów spożywczych do domu w miejsce wizyty w sklepie. Zdaniem Telecom Daily po zakończeniu pandemii serwisy dostaw stracą nie więcej niż 20 proc. obecnych klientów.

Tyle samo - maksymalnie jedną piątą klientów - stracą portale filmowe, do których Rosjanie również zdążyli przywyknąć podczas pandemii. Wiele tych portali udostępniło swoje zbiory bezpłatnie lub za symboliczną cenę. Zarazem, Rosjanie o 1,5 raza częściej w miesiącach samoizolacji kupowali filmy na tych portalach - podał niedawno informacyjny serwis gospodarczy 1prime.ru.

Nie jest jasna przyszłość pracy zdalnej. Z innych badań wynika bowiem, że większości Rosjan nie podoba się praca z domu. Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) ogłosiło niedawno wyniki sondażu, w którym 61 proc. ankietowanych powiedziało, że zdecydowanie bądź w znacznym stopniu nie zadowala ich praca zdalna. Główne powody to problemy ze skupieniem się podczas pracy w domu i zmęczenie przedłużającym się pozostawaniem w "czterech ścianach".

Rosjanie musieli całkowicie zmienić swój tryb życia, gdy 30 marca władze wprowadziły dni wolne od pracy. Wcześniej już z powodu pandemii wiele firm skierowało pracowników do pracy zdalnej. Dni wolne zakończyły się w Rosji 12 maja, jednak nadal w wielu regionach, w tym w największych miastach, obowiązują wymogi samoizolacji. W Moskwie pracę wznowiły jedynie zakłady przemysłowe i budowy.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)