Dekpol miał 50,79 mln zł zysku netto, 70,96 mln zł zysku EBIT w 2019 r.Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Dekpol odnotował 50,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 33,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 70,96 mln zł wobec 52,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 772,12 mln zł w 2019 r. wobec 837,03 mln zł rok wcześniej.

"2019 rok oceniamy pozytywnie we wszystkich obszarach działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa na koniec 2019 roku realizowaliśmy kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 432 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 270 mln zł netto, z czego znaczącą większość prac zrealizujemy w 2020 roku. Na koniec 2019 roku mieliśmy także zawarte listy intencyjne na realizację inwestycji o łącznej wartości ponad 220 mln zł netto" - napisał prezes Mariusz Tuchlin w liście załączonym do raportu.

W zakresie działalności deweloperskiej grupa realizowała projekty obejmujące zarówno budowę osiedli mieszkaniowych, osiedli domów jednorodzinnych, luksusowych apartamentowców, jak również condo i aparthoteli. Charakterystyczne dla 2019 roku było zwiększenie udziału sprzedaży projektów o wyższym standardzie, adresowanych do bardziej wymagających klientów. Średnia wartość lokalu wzrosła o ponad 20% r/r.

"W obszarze produkcji osprzętów do maszyn budowlanych 2019 rok zakończyliśmy wzrostem przychodów o 25% w stosunku do roku poprzedniego, zwiększając również w znaczącym stopniu wygenerowany zysk netto. Wyniki te jednoznacznie potwierdzają przyjętą politykę rozwoju i zwiększanie efektywności produkcji. W minionym roku poświęciliśmy się budowaniu mocnego zaplecza sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak również zagranicznym. Główny nacisk został położony na tworzenie własnej sieci sprzedaży we Francji i Niemczech mającej na celu umacnianie marki Dekpol i zwiększenie udziałów na tych rynkach" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 23,11 mln zł wobec 30,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.

(ISBnews)