Auto Partner miał 12,68 mln zł zysku netto, 19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Auto Partner odnotował 12,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 15,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19 mln zł wobec 21,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 371,1 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 326,68 mln zł rok wcześniej.
"W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa odnotowała 13,6% wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+25%), choć w kraju dynamika była również dodatnia (+7%). Spadek dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich kwartałach był spowodowany spadkiem przychodów w marcu 2020 r. (w stosunku do roku poprzedniego), wywołanym działaniami rządów europejskich państw w ramach walki z pandemią koronawirusa" - czytamy w informacji dodatkowej.
Marża brutto utrzymywała się na podobnym poziomie do analogicznego okresu poprzedniego roku (26,2% vs 26,6%) pomimo istotnego zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi.
"Spadek rentowności na poziomie operacyjnym to przede wszystkim wynik poniesienia w marcu 2020 r. kosztów operacyjnych na poziomie podobnym co w zeszłych miesiącach, w szczególności kosztów sprzedaży i marketingu (koszty utrzymania filii w Polsce, utrzymanie sił sprzedażowych), przy jednoczesnym spadku przychodów w ostatnim miesiącu I kwartału 2020 r. Dodatkowo negatywny wpływ na spadek rentowności brutto miały zmiany kursów walutowych. Wzrost kursu EUR/PLN w marcu 2020 r. odpowiada za ujemne różnice kursowe w kwocie 1,1 mln zł na wycenie kredytów zaciągniętych w walucie EUR. W wyniku opisanych powyżej czynników Grupa osiągnęła w I kwartale br. zysk netto w wysokości 12,7 mln zł (15,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), czyli niższy o 18,1%" - czytamy dalej.
Auto Partner podał, że w związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 na świecie spółka, jako główne czynniki ryzyka, które jej zdaniem będą miały wpływ na wyniki finansowe Grupy w perspektywie kolejnych okresów na chwilę obecną zdefiniowała: ryzyko spadku siły nabywczej konsumenta oraz ograniczenie jego mobilności związane z procesami regulującymi przemieszczanie się ludności oraz ryzyko utrudnień na granicach międzypaństwowych, które może mieć wpływ na utrudnienia w transporcie do zagranicznych klientów.
"Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania emitent nie identyfikuje utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej, niemniej jednak zaznacza, iż nadal odbywa się ona w warunkach ograniczonego popytu ze strony konsumentów. Na ograniczony popyt mają przede wszystkim wpływ znaczące ograniczenia w przemieszczaniu się ludności poszczególnych krajów, co ma wpływ na mniejszą ilość pokonywanych przez kierowców dystansów. W okresie ostatnich miesięcy wpływ na ograniczony popyt widoczny był również z uwagi na ograniczenia w sprzedaży samochodów używanych, w tym komisów samochodowych i innych punktów zajmujących się handlem samochodami używanymi" - zaznaczono.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 17,36 mln zł wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)