Sanok RC miało 8,9 mln zł zysku netto, 12,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Sanok Rubber Company odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 12,03 mln zł wobec 15,12 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 259,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 280,76 mln zł rok wcześniej.
"Wpływ pandemii choroby COVID-19 na działalność operacyjną spółki dominującej, jak i całej grupy kapitałowej był w I kwartale 2020 roku stosunkowo ograniczony. Powyższe okoliczności nie wpłynęły więc istotnie negatywnie zarówno na płynność finansową, jak i na wyniki finansowe spółki dominującej i jej zdolność do regulowania zobowiązań" - czytamy w raporcie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 14,71 mln zł wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej.
Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)