Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Liczba zezwoleń wydanych na pracę cudzoziemców w Polsce wzrosła o ponad 38% r/r w 2019 roku i wyniosła 444,7 tys., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydawane są najczęściej dla obywateli Ukrainy (ponad 74,3%) i w największym stopniu dotyczyły województwa mazowieckiego.
"W 2019 r. w Polsce wydano 444,7 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców. Było to o ponad 35% więcej niż w 2018 r. i prawie 7-krotnie więcej niż w 2015 r. Względem 2018 r. we wszystkich województwach nastąpił wzrost liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. W 2019 r. najwięcej wydano ich w województwie mazowieckim. Jednak udział zezwoleń wydawanych w tym województwie w ogólnej liczbie wydawanych zezwoleń w kraju maleje. Na przykład w 2015 r. w stanowiły one 49,4%, a w 2019 r. 19,4%" - czytamy w komunikacie.
W 2019 r. największą po województwie mazowieckim liczbę zezwoleń wydano w województwie wielkopolskim (11% ogólnej liczby pozytywnych decyzji), podano także.
Najmniejsza część ogólnej liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców, wydana została w województwach: świętokrzyskim oraz podkarpackim (w każdym z wymienionych województw poniżej 2%), przy czym między 2015 r. a 2019 r. miał tam miejsce odpowiednio 10-krotny i 9-krotny wzrost liczby wydanych zezwoleń.
"W Polsce w zdecydowanej większości wydawane są zezwolenia na pracę cudzoziemców, które nie są kontynuacją wcześniejszych zezwoleń. W 2019 r. stanowiły one 97,5% wszystkich wydanych zezwoleń. Najwięcej przedłużeń zezwoleń zostało wydano w województwie lubelskim (14,6%). Znaczny udział odnotowano także w województwie świętokrzyskim (8,4%). Najrzadziej zgody na kontynuację pracy cudzoziemców udzielano w województwach: łódzkim, opolskim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. W każdym z wymienionych województw stanowiły one mniej niż 1% ogólnej liczby zezwoleń na pracę cudzoziemców" - czytamy dalej.
Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń na pracę według wybranych wielkich grup Klasyfikacji Zawodów i Specjalności można zaobserwować, że w 2019 r. w Polsce najliczniejszą grupę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (38,7% ogólnej liczby wydanych zezwoleń). Znaczny udział zaobserwowano także dla pracowników wykonujący prace proste (27,5%) oraz dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (20%). Łączny udział zezwoleń dla wymienionych grup zawodów przekraczał 80% we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego (78,6%), podał Urząd.
(ISBnews)