Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Rozpoczynająca się recesja w polskiej i globalnej gospodarce nie powinna stanowić impulsu do rezygnacji z inwestycji w aktywa akcyjne, może natomiast być dobrym momentem na przetasowania w portfelach akcyjnych - tak, by uwzględnić w nich więcej spółek, które będą korzystać z tzw. nowej normalności, ocenia w rozmowie z ISBnews członek zarządu Skarbiec TFI Grzegorz Zatryb.

"Zawsze warto myśleć o inwestycjach w długiej perspektywie. Jeżeli widać, że idzie spowolnienie, to można zrobić przetasowania w portfelu. Natomiast jeżeli nie uznamy, że ta pandemia oznacza natychmiastową zagładę ludzkości, to nie ma powodu, żeby generalnie rezygnować z inwestycji w akcje. W przypadku funduszy można założyć, że zarządzający sami zrobią pewne przetasowania w portfelach" - powiedział Zatryb w rozmowie z ISBnews.

"Jeżeli nie myślimy np. o rynku forex czy tradingu, to koronawirus nie był 'game changerem'. Z drugiej jednak strony, obecnie można, a często nawet należy zmodyfikować dobór inwestycji w portfelu. Na przykład, jeśli mówimy o portfelach akcyjnych to warto przyjrzeć się spółkom, których znaczenie dziś rośnie - szczególnie spółkom związanym z technologiami, gamingiem czy healthcare" - dodał.

Według niego, obecnie będzie się zmieniała struktura liderów w gospodarce, niektóre sektory ulegną poważnym zmianom na skutek przemian społecznych, spowodowanych pandemią. Dotyczy to np. usług lotniczych.

Procesy te należy uwzględniać np. decydując się na inwestycje w obligacje korporacyjne - w obecnych czasach są one klasą aktywów, które trzeba traktować z ostrożnością. Z drugiej strony, skarbowe obligacje to nadal najpewniejszy element każdego portfela inwestycyjnego, dodał.

"Obecne poziomy wycen giełdowych absolutnie nie przeszkadzają w inwestowaniu. Mamy już spore wzrosty, ale nadal warto rozsądnie dywersyfikować swoje oszczędności, szczególnie, że nawet w Polsce mamy już praktycznie zerowe stopy procentowe, a inflacja jest wysoka. Czas lokat bankowych po 2-3% się skończył" - stwierdził także członek zarządu.

Podkreślił jednocześnie, że przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach długoterminowych, m.in. w fundusze inwestycyjne, warto analizować historyczne wyniki - jednak nie same stopy zwrotu, a ich stabilność w dłuższym okresie.

"Wyniki historyczne nie są jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście analizowania poziomu stóp zwrotu. Istotniejsza jest stabilność wyników i to, jak się one kształtują w relacji do innych podobnych produktów czy benchmarków - to jest zdecydowanie lepsza podstawa" - powiedział Zatryb.

Analizy.pl opublikowały w tym tygodniu raport na temat tego, które fundusze w długim, 5-letnim okresie, mają najlepszy stosunek zysku do ryzyka. Wśród funduszy z najwyższym wynikiem znalazły się fundusze należące do Skarbiec TFI (5 funduszy), Generali TFI (2 fundusze), Investor TFI (2 fundusze) oraz Credit Agricole TFI, Aviva Investors TFI, MetLife TFI (po 1 funduszu).

"Poprawnym podejściem do wyboru funduszy jest ocena mierników efektywności inwestycyjnej, a nie kierowanie się wyłącznie historyczną stopą zwrotu. Jeżeli wysokim stopom zwrotu towarzyszy wysoka zmienność, to efektywność takiego rozwiązania jest niska i w takich sytuacjach trudno mówić o skutecznych strategiach inwestycyjnych. Szczególnie w trudniejszych okresach, jak obecnie, po prostu się one nie sprawdzą. Warto natomiast szukać funduszy, które dostarczają porządnych wyników bez nadmiernej zmienności" - skomentował członek zarządu Skarbiec TFI.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)