Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości nominalnej 8,95 mld zł, podał bank. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

"Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji (cena czysta 997,1 zł powiększona o narosłe odsetki na dzień rozliczenia w wysokości 1,28 zł) wynosi 998,38 zł. Wartość nominalna sprzedanych obligacji wynosi 8,95 mld zł" - czytamy w komunikacie.


Rozliczenie emisji nastąpi 22 maja br., podano także.

Poprzednio BGK sprzedał obligacje na rzecz Funduszu 8 maja br. Wówczas ich wartość nominalna wyniosła 8 mld zł.

Reklama


Podstawą emisji obligacji jest ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.


BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

>>> Polecamy: Sobczyk: Konsekwencje epidemii destrukcyjne dla pierwotnego rynku obligacji korporacyjnych