Jak poinformowano, PFR wyemitował w piątek 5-letnie obligacje o wartości nominalnej 15,175 mld zł. Są one oprocentowane w stosunku rocznym na poziomie 1,625 proc., a termin ich zapadalności jest ustalony na 22 września 2025 r. Rentowność papierów - jak wskazano - została określona na podstawie wyceny obligacji skarbowych o podobnym terminie zapadalności powiększonych o podatek bankowy i marżę za ryzyko mniejszej płynności niż obligacje skarbowe. Podkreślono, że konstrukcja elementów składowych rentowności jest zbliżona do obligacji emitowanych przez bank BGK.

"Po dzisiejszej emisji jesteśmy już na półmetku pozyskiwania środków na realizację rządowego programu Tarczy Finansowej PFR. Cieszy nas to, że te środki szybko trafiają do wnioskujących przedsiębiorców" – powiedział cytowany w informacji prezes PFR Paweł Borys. Wskazał, że "za chwilę ruszy kolejny program tym razem skierowany do dużych firm".

Z kolei wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak, odpowiedzialny na emisję obligacji, podkreślił, "że już trzeci raz przekroczyliśmy próg 15 mld zł, a więc zrealizowaliśmy nasz plan związany tą emisją obligacji na ten miesiąc".

Napisano, że to już trzecia emisja PFR od 27 kwietnia. W sumie Fundusz sprzedał do tej pory obligacje o wartości nominalnej 50,0 mld pln, czyli - jak zaznaczono - program emisji obligacji po 3 tygodniach osiągnął półmetek.

Zaznaczono, że piątkową emisję przeprowadzono w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów realizacji „Programu rządowego - Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. Wyemitowane obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa.

Środki pozyskane przez PFR z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19. Pomoc skierowana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Jej to ok. 100 mld zł. PFR realizuje program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska