Grupa MOL zakończyła transport rzeczny 65 modułów do Projektu Poliole


Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - W ramach inwestycji w budowę kompleksu polioli, realizowanej przez Grupę MOL, 65 modułów kluczowych urządzeń technologicznych zostało dostarczonych na miejsce budowy transportem rzecznym, podała spółka.
Od listopada 2019 r., 36 statków towarowych przycumowało do portu - specjalnie wybudowanego na potrzeby projektu - w okolicy miejscowości Tiszaújváros, gdzie realizowany jest Projekt Poliole, największa inwestycja organiczna MOL o wartości 1,2 mld euro. Ostatni wielkogabarytowy element dotarł rzeką Cisą na miejsce w tym tygodniu, podano.
"Instalacje i moduły kompleksu polioli zostały wyprodukowane w różnych częściach świata. Ze względu na rozmiary i masę większości elementów, transport drogowy był niemożliwy, dlatego moduły zostały dostarczone drogą morską. Podczas planowania transportu, konieczne było wzięcie pod uwagę faktu, że - jak pokazują dane z ostatnich 15 lat - tylko przez część roku, poziom wody w Cisie jest wystarczająco wysoki, by zrealizować tego typu transport. Od listopada 2019 r., w sumie 65 elementów potrzebnych do budowy zakładu zostało przetransportowanych tą drogą. Masa ładunku wahała się pomiędzy 10 a 400 ton, a wymiary od kilku do 45 metrów" - czytamy w komunikacie.
W tym okresie poziom wody w rzece spadał trzykrotnie, uniemożliwiając dalszy transport. W pełni zmontowane moduły przybyły z Tajlandii, z kolei pozostałe części instalacji z innych części świata - od Hiszpanii po Chiny. Ładunek morski dotarł do rumuńskiego portu w Konstancy na Morzu Czarnym, skąd kontynuował podróż drogami rzecznymi przez Dunaj i Cisę do miejscowości Tiszaújváros. Kolejna partia ładunków opuściła port Genk w Belgii, a dalszy szlak żeglugi rzecznej przebiegał przez rzeki Ren, Maine, kanał Ren-Men-Dunaj, Dunaj i Cisę, wymieniono.
Niezbędne okazało się zbudowanie tymczasowego portu, w którym za pomocą dźwigu gąsienicowego, dostarczone elementy zostały przemieszczone do specjalnych pojazdów transportowych. Następnie ładunek trafił na miejsce budowy transportem kołowym - wykorzystując drogę wybudowaną specjalnie do tego celu. Łączna masa przewiezionych modułów wyniosła 5500 ton, podsumowano.
Zakład polioli, przeznaczony do produkcji tworzyw sztucznych, będzie w stanie przetworzyć 200 tys. ton tlenku propylenu, który następnie przekształcony zostanie w poliol. Poliol jest podstawowym składnikiem poliuretanu - polimeru wykorzystywanego przez szereg branż, w tym budowlaną, izolacyjną, meblową, motoryzacyjną czy odzieżową.
Na początku maja Grupa MOL informowała, że Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, zapowiedziała jednak opóźnienie oddania inwestycji do eksploatacji w związku z pandemią koronawirusa. Pierwotnie koncern zakładał, że rozpoczęcie produkcji nastąpi w maju-czerwcu 2021 roku.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 18,1 mld USD w 2019 r.
(ISBnews)