Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajęła się we wtorek Ustawą o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Celem ustawy jest dostosowanie sposobu obliczania średniej wartości PKB na jednego mieszkańca do statystycznego podziału terytorialnego kraju - poinformował legislator.

"Europejskie statystyki regionalne opierają się na wspólnej klasyfikacji podziału regionalnego, zwanej +Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych+ (NUTS). W zależności od ich przeznaczenia na poziomie narodowym lub europejskim, niezbędne są różne poziomy statystyk regionalnych" - napisano w uzasadnieniu. "Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w europejskiej klasyfikacji podziału regionalnego NUTS Państwa Członkowskie przyjmują co najmniej trzy hierarchiczne poziomy szczegółowości. Poziom NUTS (od 1 do 3) jest uzależniony od kryteriów administracyjnych i ludnościowych" - dodano.

Po zmianach prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3.

Obecny na posiedzeniu prezes GUS Dominik Rozkrut powiedział, że zmiana jest techniczna, ponieważ z regionu mazowieckiego została wyłączona Warszawa, tworząc osobny region.

"Obecnie mamy więc 17 regionów statystycznych" - dodał Rozkrut.

"Zwykle rachunki regionalne PKB publikujemy z dwuletnim opóźnieniem" - ocenił prezes GUS.

Ustawa została wniesiona przez Radę Ministrów 19 lutego 2020 r. W wyniku prac legislacyjnych w Sejmie nie wniesiono żadnych poprawek.(PAP)