Warimpex miał 17,73 mln euro straty netto, 0,93 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Warimpex odnotował 17,73 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1 mln euro wobec 0,33 mln euro straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 0,93 mln euro wobec 7,6 mln euro rok wcześniej.
"Wskaźnik EBITDA spadł z 7,6 mln euro do 0,9 mln euro, a powodem tego spadku jest głównie wynik uzyskany na sprzedaży nieruchomości w I kwartale 2019" - czytamy w raporcie.
"Podczas gdy w 2019 roku Grupa Warimpex osiągnęła rekordowe zyski, sięgające niemal 67 mln euro, wybuch pandemii COVID-19 wywołał od lutego globalne perturbacje gospodarcze. Wprowadzane na skutek rozwijającego się kryzysu zdrowotnego obostrzenia oraz ich jak dotąd wciąż nie do końca przewidywalne negatywne skutki dla gospodarki spowodowały korektę prognoz wzrostowych. W tym kontekście rozpatrywać należy również wynik finansowy netto za I kwartał 2020 w wysokości -18,7 mln euro, który w pierwszym rzędzie wynika z nieodnoszących się na przepływy pieniężne strat z tytułu przeliczenia pozycji w walucie oraz ze spadku wartości nieruchomości i aktywów z tytułu odroczonego podatku. Z drugiej strony w sferze operacyjnej mamy jednak wyraźny wzrost całościowych przychodów ze sprzedaży o 26 %, wzrost wyniku brutto ze sprzedaży w wys. 14 % oraz w dalszym ciągu dodatni wskaźnik EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, odpisów amortyzacyjnych i wyniku z wyceny)" - czytamy dalej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży razem sięgnęły 7,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 7,27 mln zł rok wcześniej.
"Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych zwiększyły się wyraźnie o 32% do 5,4 mln EUR. W znacznym stopniu przyczyniło się do tego otwarcie obiektu Mogilska 43 Office w maju 2019 r. W I kwartale 2020 o 18% do 2,2 mln euro wzrosły także przychody hoteli ze sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, mimo spadku obrotów w hotelach od marca 2020. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest efektem otwarcia hotelu w niemieckim mieście Darmstadt we wrześniu 2019 roku; w ubiegłym roku wskaźnik ten obejmował także przychody hotelu uzdrowiskowego Dvorak w Karlovych Varach, sprzedanego w lutym 2019 r." - napisano w komunikacie poświęconym wynikom.
"W tej chwili bardzo trudno jest przewidzieć skutki, jakie w dłuższym okresie wywoła kryzys spowodowany koronawirusem, niemniej jednak z tej perspektywy wyjątkowo rekordowy rok 2019 raczej się nie powtórzy. Mimo wymagających uwarunkowań rynkowych Warimpex zakłada jednak pozytywny rozwój dalszej działalności" - dodano w raporcie kwartalnym.
Prezes Franz Jurkowitsch podkreśla, że rekordowy wynik za ubiegły rok w odpowiednim momencie wzmocnił dodatkowo podstawy finansowe Warimpeksu, udział kapitału własnego na dzień 31 marca 2020 wyniósł 38%.
"Dzięki zdefiniowaniu długoterminowych celów strategicznych udział segmentu hoteli - szczególnie mocno dotkniętego kryzysem wywołanym koronawirusem - w całym portfolio wynosi w tej chwili jedynie 14%, natomiast nieruchomości biurowe z zabezpieczonym na podstawie umów długoterminowym wynajmem stanowią 74%" - skomentował prezes, cytowany w komunikacie.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w euroopie Środkowej i Wschodniej.
(ISBnews)