Asseco Poland miało 81,7 mln zł zysku netto, 250 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020


Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Asseco Poland odnotowało 81,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 79,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 250,1 mln zł wobec 224,7 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 2 919,5 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 2 452,2 mld zł rok wcześniej.
"W I kw. 2020 roku przychody grupy wygenerowane w segmencie Asseco Poland wyniosły 308,8 mln zł wobec 298,6 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 42,7 mln zł wobec 43,3 mln zł w I kwartale 2019 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie 3 miesięcy 2020 roku za 10% sprzedaży grupy" - czytamy w raporcie finansowym.
W I kw. 2020 roku spółka kontynuowała prace z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowała m.in. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów całego obszaru finansowego.
"Przykładem może być wieloletnia współpraca z największym bankiem w regionie, czyli PKO BP, w ramach której spółka prowadziła działania związane m.in. z rozwojem i serwisem podstawowego systemu informatycznego obsługującego transakcje klientów PKO BP, systemu rozliczeń międzybankowych, w których uczestniczy bank, a także systemu służącego do zarządzania i rozliczeń kart debetowych w PKO BP" - czytamy także.
Ponadto Asseco Poland rozszerzyło w I kw. br. współpracę z takimi instytucjami jak Idea Bank, Volkswagen Bank czy Raiffeisen Bank International AG. W raportowanym okresie spółka prowadziła działania sprzedażowe, mające na celu pozyskanie kolejnych projektów, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym spółka realizowała działania rozwojowe systemu bankowego "Bank out of the Box", który umożliwia bardzo szybkie (nawet w kilka tygodni) technologiczne uruchomienie nowego banku" - czytamy także.
W I kw. 2020 r. kontynuowana była współpraca z ważnymi instytucjami sektora publicznego, takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).
"W okresie pierwszych trzech miesięcy 2020 roku Asseco realizowało działania w ramach podpisanej w 2019 roku umowy na utrzymanie KSI ZUS. Dodatkowo spółka na koniec marca 2020 roku realizowała 7 umów wykonawczych w ramach zawartej w 2018 roku umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI, 3 z nich zawarte zostały w I kwartale 2020 r." - podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 129 mln zł wobec 103,4 mln zł zysku rok wcześniej.
Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.
(ISBnews)