Cena emisyjna akcji serii C Selvity została ustalona na 38 zł: szt.


Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 38 zł za każdą akcję, podała spółka.
Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na ustaloną przez zarząd cenę emisyjną akcji serii C we wskazanej kwocie, podano.
"Akcje serii C są emitowane na podstawie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w sprawie dematerializacji akcji spółki serii C i praw do tych akcji (PDA), ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji spółki serii C i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany statutu Spółki" - czytamy w komunikacie.
27 maja Selvita rozpoczęła proces budowania księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln akcji serii C stanowiących ok. 15% obecnego kapitału zakładowego. Emisja akcji będzie przeprowadzona w formie bezprospektowej oferty publicznej i zostanie skierowana do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi, którzy obejmą akcje o wartości co najmniej 100 000 euro.
Selvita informowała wcześniej, że planuje pozyskać z emisji akcji ok. 90 mln zł, które przeznaczone będą na przyspieszenie rozwoju spółki i zwiększenie skali jej działalności na rynku globalnym. Na przejęcia w ciągu trzech lat spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł. Na ten cel Selvita zamierza przeznaczyć zdecydowaną większość środków (ok. 70 mln zł) z emisji akcji serii C.
Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).
(ISBnews)