Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju


Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Energa prowadzi analizy obecnie realizowanej strategii i ogłosi wkrótce zaktualizowane kierunki strategiczne, poinformowali członkowie zarządu.
"Otoczenie rynkowe, uwarunkowania regulacyjne i klimatyczne, a także zmiana głównego udziałowca determinują potrzebę dokonania rewizji planowanych działań. Obecnie jesteśmy na etapie przeglądu i analizy naszej strategii" - powiedział wiceprezes Dominik Wadecki podczas telekonferencji.
Zaznaczył, że Energa nadal planuje kierunkować swoje działania na rozwój sieci dystrybucyjnych, przyłączanie nowych odbiorców i wyzwania związane z obsługą odnawialnych źródeł energii.
"W zakresie wytwórczym nasze działania, stosownie do deklaracji naszego głównego udziałowca, będziemy kierunkować na aktywa zero- i niskoemisyjne" - dodał Wadecki.
Wiceprezes Marek Kasicki wskazał, że Energa rozmawia ze strategicznymi akcjonariuszem również na temat swojego zaangażowania w Polską Grupę Górniczą (PGG).
"Nowe kierunki będziemy ogłaszać niedługo. Na ten moment nie przesądzamy, jaki to będzie miało wpływ na nasz udział, ale na tym etapie nie przewidujemy dodatkowego zaangażowania w ten podmiot" - wskazał Kasicki.
Członkowie zarządu wyjaśnili też, że Energa i Enea nadal prowadzą analizy dotyczące projektu Ostrołęka C, z uwzględnieniem deklaracji PKN Orlen dotyczącej zaangażowania finansowego jedynie w projekt gazowy.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 10,34 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.
(ISBnews)