Ailleron miał 0,66 mln zł zysku netto, 1,16 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Ailleron odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,16 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 30,59 mln zł rok wcześniej.
"Należy zwrócić uwagę na korzystny trend w zakresie sprzedaży eksportowej, która wzrosła na przestrzeni pierwszego kwartału 2020 roku do blisko 15,8 mln zł i osiągnęła dynamikę 56%. Jest to trend, jaki Ailleron osiąga już od kilku lat. W szczególności jest to konsekwencją rosnącego udziału biznesu Software Services, który jest już niemal w 100% biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LB (Livebank), RBT (Ringback Tones) czy SOR (Steering of roaming). Ailleron kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych dla Spółki kierunkach - przede wszystkim są to: Europa Zachodnia, Azja Południowo - Wschodnia oraz Stany Zjednoczone - czyli rynki, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże" - czytamy w raporcie.
Dominującym segmentem działalności, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży, jak i wyników, jest Enterprise Services, obejmujący obszar Software Services, czyli dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla branży finansowej i medycznej, tworzone dla klientów w UK, USA i Europie Zachodniej oraz obszar Telco Solutions - rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych oraz usług świadczonych w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne.
"Enterprise Services w okresie pierwszego kwartału 2020 zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 21 mln zł, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu 2019, kiedy przychody osiągnęły poziom ok. 19,5 mln zł. W efekcie zysk operacyjny wyniósł 1,8 mln zł i był o blisko 0,6 mln zł lepszy niż w roku 2019 (dynamika 50%)" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 2,25 mln zł wobec 1,08 mln zł straty rok wcześniej.
Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.
(ISBnews)