Wojewoda opolski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pozwalającą na budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla. Dokument pozwala na rozpoczęcie nowej trasy o długości 14,3 km. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Planowane zakończenie budowy to czwarty kwartał 2022 roku.

Jak informuje GDDKiA, nowy odcinek będzie przedłużeniem istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w kierunku autostrady A4. Od ronda, jakie powstanie w ciągu DK40, trasa pobiegnie nowym śladem omijając Sławięcice i Ujazd, i włączając się z powrotem do DK40 na terenie gminy Rudziniec (woj. śląskie).

Według planów nowa obwodnica do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 426 będzie jednojezdniową drogą z dodatkowym naprzemiennym pasem do wyprzedzania (2+1), a od tego skrzyżowania - czyli niemal połowy długości obwodnicy - o przekroju tradycyjnym w układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Droga będzie miała nawierzchnię bitumiczną.

Reklama

Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). W ramach inwestycji powstanie 18 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda.

Zdaniem GDKKiA, obwodnica usprawni ruch drogowy w okolicy Kędzierzyna-Koźla, poprawiając połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Dzięki tej obwodnicy, z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z zakładów przemysłowych w Kędzierzynie - Koźlu. (PAP)

autor: Marek Szczepanik