Decyzja prezydenta stolicy z 2014 r. ws. reprywatyzacji kamienicy przy Bednarskiej 26 była niezgodna z prawem – uznała we wtorek Komisja Weryfikacyjna. Ponadto przyznała odszkodowania 11 lokatorom na łączna kwotę ponad 300 tys. zł za utratę mieszkań i szkody, jakie z tego powodu ponieśli.

Komisja Weryfikacyjna w toku przeprowadzonego postępowania w sprawie kamienicy przy ul. Bednarskiej 26 stwierdziła, że "Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję, pomimo wystąpienia okoliczności, iż decyzja ta była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały".

"Prezydent m.st. Warszawy – czytamy w komunikacie przekazanym PAP - rozporządził udziałem, który na dzień wydawania decyzji nie przysługiwał Miastu Stołecznemu Warszawy w nieruchomości, gdyż na podstawie umowy cywilnoprawnej był przedmiotem prawa użytkowania wieczystego przysługującego innym podmiotom".

Reklama

Ponadto "komisja stwierdziła, że decyzja ta wywołała nieodwracalne skutki prawne, z uwagi na odpłatne nabycie nieruchomości przez osoby trzecie". W ocenie komisji "przy wydawaniu decyzji zmieniającej doszło do rażącego naruszenia prawa".

"Wobec powyższego decyzjami z dnia 9 czerwca 2020 r., Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 maja 2014 r. została wydana z naruszeniem prawa w całości oraz stwierdziła nieważność decyzji zmieniającej z dnia 15 września 2015 r. w całości" – poinformowano w komunikacie.

>>> Polecamy: Analitycy: Przedłużająca się pandemia może doprowadzić do spadku cen mieszkań

Także we wtorek Komisja Weryfikacyjna wydała 10 decyzji w sprawie przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia jedenastu lokatorom następujących nieruchomości: Al. Niepodległości 151, ul. Dahlberga 5, ul. Noakowskiego 20, ul. Kazimierzowska 34, ul. Poznańska 14, ul. Hoża 25A, ul. Noakowskiego 16.

W komunikacie wskazano, iż lokatorzy uzasadniając wniosek o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia skarżyli się m.in. na stres związany z utratą domu, w którym mieszkali ponad 50 lat, nachodzenie i zastraszanie ich, aby zmusić ich do wyprowadzki z mieszkań, drastyczne podwyżki czynszów, brak energii elektrycznej i światła na klatkach schodowych, a nawet brak wody do budynku.

"Ponadto – wskazano w komunikacie - lokatorzy nieruchomości przy ulicy Kazimierzowskiej 34, przejętej na skutek reprywatyzacji przez Jakuba R., byłego urzędnika warszawskiego ratusza, skarżyli się na zastosowanie wobec nich presji finansowej".

Kwota przyznanych odszkodowań i zadośćuczynień dla 11 lokatorów wyniosła 312 998 zł.

Łączna suma dotychczas przyznanych kwot na rzecz lokatorów przez Komisję Weryfikacyjną wynosi już 8 352 102 zł.

>>> Polecamy: W Houston trwa uroczysty pogrzeb George'a Floyda