Stowarzyszenie zaprotestowało przeciwko zaleceniom dotyczącym warunków otwarcia kin po ponad trzech miesiącach przerwy. W ocenie branży kinowej są one zbyt surowe i nie dają szans na poprawę sytuacji tego sektora.

"Oczywiście poczyniono kroki naprzód, znosząc nakaz dystansu między członkami jednej rodziny, ale utrzymanie obowiązku użycia maseczki w sali kinowej jest niezrozumiałe" - głosi komunikat stowarzyszenia.

Przypomina się w nim, że w kinach obowiązywać ma zalecenie zachowania dystansu co najmniej jednego metra między widzami. Dlatego ponowiono apel o zmianę przepisów i wyrażenie zgody na to, aby w chwili zajęcia miejsca w kinie widzowie mogli zdjąć maseczki, tak, jak w przypadku klientów w restauracji.

Otwarcie kin 15 czerwca to jeden z ostatnich etapów łagodzenia restrykcji wprowadzonych we Włoszech w związku z pandemią.

Reklama

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)