"Miliony dzieci są narażone na zmuszanie do pracy w wyniku kryzysu Covid-19. Oznaczałoby to pierwszy od 2000 roku wzrost liczby dzieci, które są zmuszane do pracy" - informuje dokument zatytułowany "Covid-19 i praca dzieci. Czas kryzysu, czas na działania".

Według ONZ do pracy na całym świecie zmuszanych jest 152 mln dzieci w wieku 5-17 lat, a prawie połowa z nich wykonuje niebezpieczne zajęcia. 48 proc. pracujących dzieci ma mniej niż 11 lat, 28 proc. jest w wieku 12-14 lat, 24 proc. - 15-17 lat. 71 proc. dzieci, których dotyka to zjawisko, jest zmuszanych do pracy w rolnictwie, 17 proc. w usługach, 12 proc. w przemyśle, w tym w górnictwie.

Najwięcej dzieci zmuszanych jest do pracy w Afryce - 72 mln, czyli co piąte mieszkające tam dziecko, i w regionie Azji i Pacyfiku - 62 mln, 7 proc. wszystkich dzieci w tej części świata. Zjawiskiem tym objętych jest jednak także 11 mln dzieci w Amerykach, 6 mln w Europie i Azji Centralnej oraz milion w krajach arabskich.

Raport podkreśla, że pracy, do której zmuszane są dzieci, nie można mylić z aktywnością, która pomaga w rozwoju, taką jak pomoc w normalnych obowiązkach domowych czy dorywcza praca wakacyjna. Według kryteriów przyjętych przez UE, praca dzieci to suma obowiązków, które pozbawiają dzieci ich dzieciństwa i godności, niszczą potencjał i zaburzają rozwój fizyczny i psychiczny.

Reklama

UNICEF i MOP oceniają, że z powodu pandemii koronawirusa i spowodowanego nim kryzysu gospodarczego dzieci, które już są zmuszane do pracy, mogą być jeszcze bardziej wykorzystywane, pracować dłużej i w gorszych warunkach, co może zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Wzrost ubóstwa i niewystarczające zabezpieczenia socjalne mogą zmusić do pracy dzieci, które dotychczas nie musiały sią nią zajmować.

Dokument zaznacza, że rośnie liczba dowodów na to, iż wywołane przez pandemię koronawirusa zamknięcie szkół w wielu państwach świata zwiększyło liczbę zmuszanych do pracy dzieci. Ostrzega, że wraz z otwarciem na nowo szkół, nie wszystkie dzieci do nich wrócą, część będzie musiało pracować.

Spośród wielu przedstawionych środków zaradczych, które mają walczyć z tym zjawiskiem, UNICEF i MOP szczególną uwagę zwracają na usprawnienie systemu zabezpieczeń społecznych, dostępność godnej pracy dla dorosłych oraz tanich kredytów dla biednych gospodarstw domowych, zwiększenie środków na organy zajmujące się kontrolowaniem i egzekwowaniem prawa pracy, umożliwienie dalszej edukacji dzieci, w tym zniesienie czesnego.

W lipcu 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ jednogłośnie zdecydowało o ogłoszeniu roku 2021 Rokiem Walki z Pracą Dzieci i zobowiązało się do całkowitego zwalczenia tego zjawiska do 2025 roku. W ciągu ostatnich dwóch dekad udało się zmniejszyć liczbę pracujących dzieci o 94 mln. Ten trend jest teraz zagrożony, a pandemia może uniemożliwić osiągnięcie tego celu - podsumowuje raport.

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zaznaczył w opublikowanym w piątek na stronach internetowych swojego biura materiale, że UE będzie nadal działała na rzecz ochrony praw dzieci, szczególnie w czasach kryzysu. Podkreślono wagę edukacji, w tym edukacji zdalnej, jako czynnika, który wyrównuje szanse dzieci na całym świecie. (PAP)