Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Private Equity Managers (PEM) - w związku z wygasającą kadencją prezesa Tomasza Czechowicza - odwołała go z zarządu spółki, a następnie powołała na kolejną pięcioletnią kadencję, powierzają funkcję prezesa, podało PEM.

Spółka informuje również, że w związku z wygasającą kadencją wiceprezes zarządu Ewy Ogryczak, rada nadzorcza odwołała ją z zarządu spółki, a następnie powołała na kolejną pięcioletnią kadencję, powierzając funkcję wiceprezesa zarządu.

"Jednocześnie spółka informuje, że 9 czerwca 2020 r. Krzysztof Konopiński, w porozumieniu z zarządem i radą nadzorczą spółki, w związku z reorganizacją grupy kapitałowej PEM, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PEM oraz spółki zależnej od PEM - PEM Asset Management Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Skład zarządu spółki po zmianach tworzą prezes Tomasz Czechowicz - prezes oraz wiceprezes Ewa Ogryczak.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)