Gwałtowny wzrost zatrudnienia w motoryzacji (o 4 proc. rocznie) nastąpił w latach 2000-2006 - wynika z analiz opublikowanych w raporcie PZPM. Była to najwyższa stopa wzrostu zatrudnienia w całej gospodarce narodowej.

W ciągu kilku ostatnich lat wydajność pracy w przemyśle motoryzacyjnym wzrosła dwukrotnie. Z raportu PZPM wynika, że przeciętna wartość produkcji przypadająca na jedną osobę wynosi ok. 67 tys. zł.

MM,PAP