Portfel budowaliśmy z założeniem, że jest to inwestycja długoterminowa pozwalająca przetrwać najgorszy okres na rynku bez ponoszenia nadmiernych strat, a nawet osiągnąć zyski.

Gdybyśmy na podstawie dziś dostępnych rekomendacji weryfikowali skład portfela, powinniśmy z niego usunąć akcje Cyfrowego Polsatu, PGNiG i PKN. Papiery tych spółek mają bowiem aktualnie - zgodnie z przyjętą przez GP 16 października 2008 r. metodologią - wyraźnie niższe zalecenia inwestycyjne. Odpowiednio jest to 3,0, 2,6 i 2,1 pkt, gdzie 0 pkt to rekomendacja sprzedaj lub równoważna, 1 pkt - redukuj, 2 pkt - trzymaj lub równoważna, 3 pkt - akumuluj, a 4 pkt - kupuj lub równoważna.

Ewentualna wymiana akcji powinna być uzasadniona nie tylko rekomendacjami, ale także różnicą między wyceną rynkową a średnią z dostępnych nam wycen. W przypadku Cyfrowego Polsatu w poniedziałek cena rynkowa była o 20,2 proc. niższa od średniej z wycen. Dla akcji PGNiG różnica ta wynosiła 9,9 proc., a dla papierów PKN - 29,7 proc. Wszystkie papiery miały więc jeszcze potencjał wzrostu, a akcje Cyfrowego Polsatu i PKN - zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą, że warto kupować papiery, których wycena jest co najmniej o 15-20 proc. wyższa od ceny rynkowej - utrzymywały się w kategorii zalecanych do kupowania.

Spośród spółek, dla których znamy co najmniej trzy rekomendacje, kandydatami do zastąpienia w portfelu wspomnianej trójki są Farmacol (zalecenie - 4,0 pkt, średnia z wycen - 30,29 zł), Netia (zalecenie - 3,7 pkt, średnia z wycen - 3,69 zł) oraz Ceramika Nowa Gala lub Trakcja Polska (obie po 3,5 pkt, średnia z wycen odpowiednio 3,92 zł i 4,73 zł). Dostępne ze sprzedaży pieniądze lokowalibyśmy w trzy z nich w równych częściach.

Farmacol, spółka farmaceutyczna, jest typowym papierem na kryzys. Z kolei dobra ocena Trakcji Polskiej wynika z przekonania, że mimo kryzysu inwestycje infrastrukturalne związane z modernizacją linii kolejowych będą prowadzone, a spółka ma szanse zdobywać nowe kontrakty. Ceramika Nowa Gala co prawda nie jest odporna na kryzys, ale - według analityków - słaby złoty zwiększa konkurencyjność jej produktów eksportowanych do strefy euro i pozwala poprawić marże uzyskiwane na tej sprzedaży.

Analizując dotychczasowe zachowanie portfela GP (w chwili utworzenia założyliśmy, że w akcje każdej ze spółek inwestujemy ok. 1000 zł nie uwzględniając prowizji maklerskiej), można stwierdzić, że niemal przez cały czas jego wyniki były lepsze niż indeksu WIG20. Przez kilkanaście sesji portfel dawał wręcz zyski. Zazwyczaj tracił mniej niż indeks WIG20, ale w czasie szybkich marcowych wzrostów zyskiwał mniej niż główny wskaźnik giełdowy. Portfel ma więc wyraźnie defensywny charakter.

Negatywny wpływ na wartość portfela miała 48-godzinna przygoda Cyfrowego Polsatu z inwestycją w akcje Sferii. Papiery spółki mocno wówczas spadły, a zaufania inwestorów zostało silnie nadszarpnięte. Sporym rozczarowaniem jest inwestycja w akcje PKO BP, która w analizowanym okresie przyniosła ponad 30 proc. straty. Akcjami, które aktualnie dają zysk, są papiery PGNiG.