"Od dnia 4 maja 2009r. w siedzibie Spółki Noble Bank SA (…) akcjonariusze mogą zapoznawać się z (…) planem połączenia Noble Bank SA i Getin Bank SA z dnia 29 stycznia 2009r." - czytamy w komunikacie.

NWZ podejmie uchwały w sprawie połączenia Noble Bank ze spółką Getin Bank i zmiany statutu Noble Bank oraz w sprawie upoważnienia zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym i innych czynności.

Spółka ma używać w obrocie skrótu Getin Noble Bank.

W styczniu spółki podawały, że synergia z połączenia Noble Banku z Getin Bankiem ma dać 100 mln zł do 2012 r.

Głównym celem nowego banku jest wejście do pierwszej piątki banków w ciągu 3-5 lat, uproszczenie struktury oraz stworzenie uniwersalnej bankowości. Bank zachowa dwa brandy i nie planuje synergii placówek ze względu na odrębność linii biznesowych.

Jednocześnie Getin Holding - spółka-matka obu banków - będzie nadal notowany na warszawskiej giełdzie, co pozwoli na przygotowanie się do kolejnych akwizycji.

Getin Noble Bank nie planuje zwolnień w związku z fuzją ze względu na różną sieć sprzedaży działającą na dwóch rynkach.