Na szczególną na uwagę zasługuje rekordowy wolumen obrotu kontraktami terminowymi na akcje, który wyniósł 54,9 tys. kontraktów. Jest to m.in. efekt rozpoczętego w lutym br. nowego modelu współpracy pomiędzy giełdą a wybranymi animatorami rynku w ramach wspierania płynności kontraktów na akcje. Obecnie w ramach modelu działa dwóch animatorów rynku.

Wartość obrotu na produktach strukturyzowanych wyniosła w marcu 16,46 mln zł, w tym 0,41 mln zł na obligacjach, a 16,05 mln zł na certyfikatach. Wolumen obrotu wyniósł ponad 273 tys. sztuk.

19 marca na giełdzie zadebiutowała siódma seria certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez londyński oddział Deutsche Bank.

Pod koniec marca na GPW notowanych było 56 produktów strukturyzowanych, w tym 10 obligacji i 46 certyfikatów (35 certyfikatów zwykłych, 1 certyfikat bonusowy, 1 certyfikat gwarantowany, 2 certyfikaty typu „short”, 7 certyfikatów ekspresowych).