Jak mówił, bezpośredniej pomocy swoim przedsiębiorstwom i sektorom mogą udzielać państwa członkowskie, ale tylko zgodnie z obowiązującym prawem.

Wiceszef KE uczestniczył w debacie poświęconej specjalnym strefom ekonomicznym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w dobie światowego kryzysu.

Verheugen podkreślił, że obecny kryzys jest zjawiskiem bezprecedensowym, nieporównywalnym z żadnym innym kryzysem, jeśli chodzi o zakres i prędkość. To powoduje, że trudno przewidzieć dalszy bieg wypadków. Przypomniał, że Unia Europejska nie prowadzi bezpośredniej polityki wspierającej konkretne sektory czy przedsiębiorstwa.

"Mamy instrumenty takie jak fundusze strukturalne, czy dostosowawcze, które pomagają miastom i regionom, jeśli są ofiarami kryzysu, ale indywidualna pomoc dla przedsiębiorstw czy sektorów jest niemożliwa z funduszy UE. Państwa UE mogą wspierać przedsiębiorstwa i sektory, jeśli respektują obowiązujące zasady" - powiedział.

"Jako wiceprzewodniczący staram się poprawić warunki ramowe dla europejskich przedsiębiorstw, przemysłu, ale respektując zasady prawne. Jako decydenci polityczni nie możemy być odpowiedzialni za decyzje dyrekcji przedsiębiorstw. My jesteśmy odpowiedzialni tylko za ramy polityczne, które pozwolą im rozwijać się i zatrudniać ludzi" - podsumował komisarz. (PAP)

lun/ woj/