Spośród członków UE, których dane uwzględnia Eurostat, sprzedaż wzrosła tylko w Polsce (2,4 proc.) i w Belgii (0,6 proc.), a spadła w 15 krajach. Największe spadki zanotowały Łotwa (25,3 proc.), Estonia (21,8 proc.) oraz Litwa (19 proc.).

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 1,6 proc. zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rok do roku.