Stronami porozumienia z Fed są Bank Anglii, Europejski Bank Centralny (EBC), Bank Japonii i Szwajcarski Bank Narodowy.

W razie potrzeby banki te udostępnią amerykańskiemu partnerowi do wymiany dodatkowe kwoty w maksymalnej wysokości 30 mld funtów szterlingów, 80 mld euro, 10 bilionów jenów i 40 mld franków szwajcarskich. Limity te będą obowiązywać do 30 października bieżącego roku.

Jak zaznacza komunikat Fed, "banki centralne kontynuują współpracę i podejmują stosowne kroki na rzecz wspierania stabilności globalnych rynków finansowych".