Omawiający politykę i praktyki handlowe UE dokument został przygotowany przez sekretariat WTO. Zaznaczył on, że wyniki gospodarki unijnej w latach 2006-07 były generalnie dobre, ale znacznie pogorszyły się w drugiej połowie 2008 roku w następstwie globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego.

Postulowane reformy powinny obejmować przede wszystkim dalszą liberalizację rynku usług - zarówno w wymiarze wewnątrzunijnym, jak i w odniesieniu do krajów trzecich. W sektorze rolnym należy uprościć system taryf celnych oraz zredukować wysokie stawki tych taryf, jak też dopłaty do produkcji i eksportu artykułów żywnościowych. Zmiany takie przyczyniłyby się również do poprawy rozmieszczenia zasobów UE i przyspieszyłyby pełną realizację jej rynku wewnętrznego - podkreśla dokument.

Według niego od Unii Europejskiej oczekuje się, że jako największy światowy eksporter i drugi największy importer będzie nadal promować odgrywanie przez siły rynkowe kluczowej roli w przezwyciężaniu obecnego globalnego spowolnienia gospodarczego.