Dla drugiego w Polsce TFI pod względem wielkości aktywów, BZ WBK AIB, priorytetem w tym roku jest wprowadzenie produktu z regularną składką, przez który klienci będą mogli inwestować we wszystkie otwarte fundusze Arka. Program inwestycyjny systematycznego oszczędzania znajdzie się w ofercie na przełomie kwietnia i maja.

- Uważamy, że tworzenie nowych funduszy dla masowych klientów, w czasie dekoniunktury, byłoby nieracjonalne. Nasza oferta jest na tyle szeroka, że każdy klient w zależności od preferencji znajdzie dla siebie odpowiedni fundusz - mówi Magdalena Bielak z BZ WBK AIB TFI.

Nowe subfundusze w PKO/ /CS Parasolowy zapowiada trzecie na rynku PKO TFI.

- Priorytetem na 2009 rok jest uatrakcyjnienie i promocja planów systematycznego oszczędzania. Widzimy też potrzebę uzupełnienia oferty o fundusze inwestujące w aktywa z potencjalnie wysokimi stopami zwrotu, których cykle nie są w pełni powiązane ze zmianą ogólnej sytuacji na rynkach akcji. Temu ma służyć otwarcie czterech nowych subfunduszy - mówi Michał Paszkowski z PKO TFI.

W stronę Zachodu

Reklama

Prawdziwą rewolucję zapowiada ING TFI, który do połowy roku chciałby wprowadzić kilkanaście subfunduszy w ramach parasola. Teraz oferuje 22 fundusze i subfundusze.

- W strukturze funduszy w Polsce przeważają mieszane i stabilnego wzrostu. Na zachodzie rynek dzielony jest głównie między produkty dłużne i akcyjne o wyraźnie określonej i zróżnicowanej polityce inwestycyjnej. W tym kierunku będzie szedł nasz rynek i do niego chcemy dostosować ofertę - mówi Leszek Jedlecki, prezes ING TFI.

W drugiej połowie roku wprowadzenie otwartego funduszu hedgingowego, inwestującego na polskim rynku akcji, planuje Commercial Union TFI. Pracuje też nad pomysłem utworzenia funduszu maksymalnej dywersyfikacji, a dalsze plany obejmują fundusz inwestujący w nieruchomości.

Tworzenia funduszy otwartych nie planuje Skarbiec TFI, chce za to o jeszcze jeden rozwinąć ofertę funduszy zamkniętych. Będzie jednak adresowany do wąskiego grona inwestorów w ramach emisji niepublicznej. Nowe fundusze z ochroną kapitału pojawią się w KBC TFI, które specjalizuje się w tych produktach, a nad dwoma nowymi subfunduszami, z ochroną kapitału i akcji globalnych, pracuje BPH TFI. Planowany termin uruchomienia to II kwartał 2009 r. Union Investment TFI, które czeka na końcowe zatwierdzenia z KNF, w najbliższym czasie planuje wprowadzenie kolejnego produktu do zarządzania płynnością dla przedsiębiorstw. Pierwszy fundusz zamknięty powinien pojawić się w Legg Mason TFI. Będzie to produkt o agresywnej polityce inwestycyjnej, skierowany raczej do osób zamożnych. TFI Allianz planuje wprowadzenie 4 nowych produktów, z czego dwa będą przygotowywane dla konkretnych inwestorów. Do zamożnych klientów firma skieruje za to fundusz zamknięty absolutnej stopy zwrotu. Planuje też uplasowanie na rynku FIZ Aktywów Niepublicznych.

Nad zamkniętym funduszem dla klientów zamożnych pracuje także Noble Funds. Inną taktykę wybrał SKOK TFI, który chce uruchomić dwa fundusze kierowane do szerokiej grupy klientów. Trzy fundusze planuje uruchomić TFI PZU. Nowy fundusz może zaoferować Quercus TFI.

Plany TFI nie oznaczają, że część funduszy nie zniknie z rynku. Na przykład ING TFI zapowiada, że może połączyć produkty, których polityka inwestycyjna się pokrywa.

- Jeżeli do funduszy nadal nie będą napływały nowe środki, a stan ten się przedłużał, TFI będą optymalizować koszty i łączyć fundusze - mówi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Zmiana polityki inwestycyjnej

Na razie jednak TFI zapowiadają raczej zmianę polityki inwestycyjnej niektórych funduszy, dotyczy to np. AIG i Noble Funds, niż likwidację. Na 18 ankietowanych TFI 15 odpowiedziało, że nie planuje w tym roku likwidacji funduszy np. z powodu nadmiernego spadku aktywów. Tak postąpił w ubiegłym roku DWS, który po spadku aktywów poniżej 30 mln zł zdecydował o likwidacji dwóch funduszy. W całym 2008 roku zlikwidowanych zostało osiem funduszy. W KNF znajdują się teraz dwa wnioski o połączenie funduszy, ale nie są one związane ze spadkiem aktywów.

500 przekroczyła liczba funduszy zarządzanych przez krajowe TFI

Źródło: Analizy Online