Dodał, że kolejne blisko 120 mld zł, zostanie przeznaczone na inwestycje energetyczne w perspektywie 15-16 lat. Odnosząc się do polityki zadłużenia państwa Tusk mówił, że "Polska nie potrzebuje polityki nieodpowiedzialnego zadłużania", ponieważ ma swój pakiet stabilizacyjny i inwestycyjny.