Raport został wydany przy kursie Budopolu na poziomie 0,97 zł, a w środę o godz. 13.50 za akcje spółki płacono 1,22 zł.

Analitycy DM PKO BP zwracają uwagę na dobrą sytuację finansową spółki.

"Budopol nie posiada zadłużenia kredytowego. Na koniec roku spółka dysponowała kwotą ok. 50 mln zł wolnych środków finansowych (0,95 zł/akcję) zgromadzonych na rachunkach bankowych (35,5 mln zł) oraz w postaci pożyczek udzielonych spółkom z grupy Ganta (14 mln zł). Ponadto BDP jest 50-proc. udziałowcem w spółce posiadającej budynek biurowy we Wrocławiu (wg naszych szacunków ok. 0,1 zł/akcję)" - napisano w raporcie.

Specjaliści z DM PKO BP podkreślają także wysoką wartość portfela zamówień Budopolu.

"Wartość już zawartych kontraktów (wszystkie z Gantem), których realizacja przypada na lata 2009-2010 wynosi 198 mln zł. Według naszych szacunków ok. 108 mln zł przypada na rok 2009, a pozostałe 90 mln zł na rok następny. Umowy te podpisywane były przy założeniu rentowności na poziomie 8-10 proc. Nie oczekujemy istotnych zmian w tym zakresie" - napisano.