Popyt na bony wyniósł 3.239,57 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4,837%, a cena minimalna 9.528,0 zł.

Wcześniej resort podał, że zorganizuje w kwietniu 4 przetargi bonów skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 4,6-6,5 mld zł. Oferta na przetargu 20 kwietnia miała wynieść właśnie 1,0-1,5 mld zł w bonach rocznych.

Na poprzednim przetargu, 9 kwietnia, Ministerstwo Finansów sprzedało bony 28-tygodniowe o wartości 500,15 mln zł wobec oferty wynoszącej 800-1.000 mln zł oraz 52-tygodniowe o wartości 1.961,37 mln zł wobec oferty wynoszącej 1.000-1.500 mln zł.

Popyt na bony 52-tygodniowe wyniósł 5.065,17 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4,822%, a cena minimalna 9.533,45 zł.