"Strony negocjacji rozważały również partycypację kapitałową kontrahenta w kapitale zakładowym spółki" - czytamy w komunikacie, z którego wynika, że rozmów zaprzestano, ponieważ druga strona nie potwierdziła zamiaru ich kontynuacji.

W drugiej połowie grudnia zeszłego roku Optimus wypowiedział umowę dotyczącą strategicznego partnerstwa spółce ABC Data. W listopadzie sąd umorzył postępowanie dotyczące ogłoszenie upadłości Optimusa - spółka spłaciła swoje zaległe zobowiązania dzięki emisji nowych akcji.

W poniedziałek dziennik "Parkiet" informował, że według jego informacji, Optimus może zostać niedługo przejęty przez inwestora strategicznego, którym może być spółka z Japonii.

"Optimus szuka swojej drogi, niekoniecznie związanej z montowaniem komputerów. Chodzi o zupełnie nową działalność" - powiedział główny akcjonariusz spółki Zbigniew Jakubas cytowany przez "Parkiet".

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Optimusa miała 1,84 mln zł zysku wobec 22,53 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 47,59 mln zł wobec 100,21 mln zł. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku spółka miała 2,01 mln zł zysku netto wobec 18,11 mln zł straty rok wcześniej.