Według autorów opracowania, w 2050 roku w Chinach żyć będzie ponad 438 mln ludzi powyżej 60. roku życia. Ponad 100 milionów z tej liczby będzie w wieku powyżej 80 lat. To oznacza - ostrzega amerykański ośrodek badawczy - iż na każdego seniora przypadać będzie średnio 1,6 osoby w wieku produkcyjnym. W 1975 roku liczba ta wynosiła 7,7.

"Takie przedwczesne starzenie się społeczeństwa chińskiego stanowi zasadnicze wyzwanie dla władz, wykraczające poza politykę dotyczącą systemu emerytalnego (...) Oznaczać będzie przełożenie znacznie większego ciężaru na ludzi młodych, spowolnienie gospodarcze i obniżenie średniego poziomu życia. Stanie się też czynnikiem destabilizującym w kraju, gdzie stres, związany z przyśpieszonym rozwojem, powoduje już silne napięcia społeczne" - napisano w raporcie.

"Proces starzenia się społeczeństwa w Chinach następuje w szczególnie drażliwym momencie, gdy kraj znajduje się na etapie rozwoju" - podkreślił jeden z autorów opracowania Richard Jackson, przedstawiając dokument w Pekinie.

Jak odnotowuje agencja Reutera, chińskie władze podejmują już próby złagodzenia skutków starzenia się społeczeństwa - na cele opieki społecznej i zatrudnienie w 2008 roku przeznaczono dodatkowe 276,16 mld juanów (40,43 mld USD), o 19,9 procent więcej niż rok wcześniej. Zapowiedziano też podniesienie o 10 procent emerytur robotniczych.

Jak podkreślono w amerykańskim raporcie, nadal jednak mniej niż jedna trzecia chińskiej siły roboczej jest objęta obecnie jakimkolwiek systemem emerytalnym, co może w przyszłości stworzyć zasadnicze problemy. Rząd Chin - twierdzą autorzy raportu - winien przede wszystkim dążyć do zapewnienia minimalnych świadczeń emerytalnych wszystkim starszym ludziom. Jakkolwiek na krótką metę taka operacja może okazać się kosztowna, w dalszej perspektywie z pewnością okaże się opłacalna.