"Nie należymy do banków, które można winić za spowolnienia akcji kredytowej" - powiedział Grendowicz dziennikarzom. Jednak w raporcie kwartalnym BRE Bank przyznaje, że dynamika akcji kredytowej wynika w dużej mierze z deprecjacji złotego. W raporcie bank podał, że dynamika wzrostu kredytów była spowodowana w dużej mierze deprecjacją złotego i przeliczenia starego portfela kredytów dewizowych (szczególnie w CHF) po wyższym o ponad 10% kursie. Z tego powodu kredyty udzielone podmiotom indywidualnym wykazały w I kwartale przyrost kwartalny wynoszący 2,8 mld zł, tj. 10,6%. Kredyty udzielone klientom korporacyjnym wykazały przeciętny przyrost kwartalny wynoszący około 1,6 mld zł tj. 6,2%.

Saldo rezerw netto banku na I kw. miały wartość 210 mln zł wobec 130,5 mln zł na koniec zeszłego roku, co znacząco przełożyło się na spadek zysku netto. Grendowicz podkreślił jednak spadek wartości rezerw zawiązanych w związku z transakcjami pochodnymi klientów. Wyniosły one 70,2 mln zł wobec 84,3 mln zł na koniec IV kwartału. "Niestety, za wcześnie prorokować, że to koniec problemów z opcjami. Kluczowy będzie II kwartał a także kurs złotego" - powiedział Grendowicz. Dodał, że obecnie 19 klientów korporacyjnych BRE Banku znajduje się w procesie restrukturyzacji w

Przyrost rezerw w I kwartale 2009 roku w relacji do IV kwartału ubiegłego roku dotyczył zarówno wzrostu rezerw w Bankowości Detalicznej (o 24,4 mln zł), jak i w Pionu Korporacji i Rynków Finansowych (o 57,7 mln zł). W I kw. br. wskaźnik kosztów do dochodów grupy (C/I) wyniósł na koniec marca 2009 roku 53,4% wobec 55,1% w całym 2008 roku (60,6% bez transakcji jednorazowych).

Suma bilansowa Grupy BRE Banku na 31 marca 2009 roku osiągnęła wartość 81,2 mld zł, co stanowi przyrost roczny w wysokości 34,2% oraz spadek o 1,6% w ujęciu kwartalnym. BRE Bank miał 77,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 344,62 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie w środę. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 947,76 mln zł wobec 768,45 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 219,75 mln zł wobec 215,78 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.