Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1603,32 mln zł wobec 2603,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł rok wcześniej.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym podano, że wynik netto za cały rok wyniósł 659,04 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2008 roku spółka miała 1570,95 mln zł straty netto wobec 2759,86 mln zł zysku rok wcześniej.